لیگ برتر بسکتبال بانوان ۱۴۰۰

گروه یک
هفته اول ۳۱ شهریور
سپهرداد
۵۴ – ۷۰
گرگان
امرتات
۴۲ – ۹۷
شیمیدر
گروه بهمن
۱۰۰ – ۳۱
ای زی
هفته دوم ۲ مهر
ای زی
۶۹ – ۶۸
سپهرداد
گرگان
۶۹ – ۶۸
امرتات
شیمیدر
۷۶ – ۵۶
گروه بهمن
هفته سوم ۱۴ مهر
شیمیدر
۶۴ – ۳۷
گرگان
گروه بهمن
۹۶ – ۵۴
سپهرداد
امرتات
۴۸ – ۵۰
ای زی
هفته چهارم ۱۶ مهر
گروه بهمن
۸۱ – ۴۸
گرگان
امرتات
۶۴ – ۵۷
سپهرداد
شیمیدر
۹۷ – ۲۸
ای زی
هفته پنجم ۳ آذر
گروه بهمن
۹۰ – ۵۴
امرتات
گرگان
۶۷ – ۳۳
ای زی
شیمیدر
۹۰ – ۲۳
سپهرداد
هفته ششم ۵ آذر
شهرداری گرگان
۶۷ – ۳۷
سپهرداد
شیمیدر
۸۳ – ۵۱
امرتات
ای زی
۴۳ – ۸۸
گروه بهمن
هفته هفتم ۱۷ آذر
ای زی بسکتبال
۵۵ – ۴۶
سپهرداد
شهرداری گرگان
۶۶ – ۶۱
امرتات
شیمیدر
۶۰ – ۴۹
گروه بهمن
هفته هشتم ۱۹ آذر
شهرداری گرگان
۴۳ – ۷۲
شیمیدر
سپهرداد
۴۶ – ۱۰۳
گروه بهمن
ای زی بسکتبال
۴۶ – ۶۳
امرتات
هفته نهم ۱ دی
گروه بهمن
۶۵ – ۳۳
شهرداری گرگان
امرتات
۹۳ – ۵۷
سپهرداد
شیمیدر
۱۰۱ – ۳۵
ای زی بسکتبال
هفته دهم ۳ دی
گروه بهمن
۷۴ – ۴۸
امرتات
شهرداری گرگان
۵۷ – ۴۶
ای زی بسکتبال
شیمیدر
۲۰ – ۰
سپهرداد
گروه ۲
هفته اول ۷ مهر
پاز تهران
۵۸ – ۸۳
نفت آبادان
اکسون
۹۵ – ۴۶
گاز تهران
استراحت
سپاهان
هفته دوم ۹ مهر
سپاهان
۶۶ – ۵۶
پاز تهران
نفت آبادان
۵۷ – ۵۹
اکسون
استراحت
گاز تهران
هفته سوم ۲۱ مهر
گاز تهران
۴۸ – ۱۰۰
نفت آبادان
هفته سوم ۳ آذر
اکسون
۶۲ – ۵۸
سپاهان
استراحت
پاز تهران
هفته چهارم ۵ آذر
سپاهان
۸۵ – ۳۶
گاز تهران
هفته چهارم ۱۸ آذر
پاز تهران
۳۱ – ۹۹
اکسون
استراحت
نفت آبادان
هفته پنجم ۱۰ آذر
نفت آبادان
۸۴ – ۵۰
سپاهان
گاز تهران
۴۵ – ۶۷
پاز تهران
استراحت
اکسون
هفته ششم ۱۲ آذر
اکسون
۱۰۲ – ۳۲
گاز تهران
نفت آبادان
۷۰ – ۵۱
پاز تهران
استراحت
سپاهان
هفته هفتم ۲۴ آذر
پاز تهران
۴۷ – ۶۵
سپاهان
اکسون
۷۸ – ۶۳
نفت آبادان
استراحت
گاز تهران
هفته هشتم ۲۶ آذر
نفت آبادان
۹۷ – ۴۱
گاز تهران
سپاهان
۳۹ – ۷۴
اکسون
استراحت
پاز تهران
هفته نهم ۸ دی
اکسون
۵۹ – ۳۱
پاز تهران
سپاهان
۶۹ – ‭۵۱‬
گاز تهران
استراحت
نفت آبادان
هفته دهم ۱۰ دی
نفت آبادان
۶۸ – ‭۵۸‬
سپاهان
پاز تهران
۷۶‬ – ۶۲
گاز تهران
استراحت
اکسون
نیمه نهایی
چهارشنبه ۲۷ بهمن | مصاف اول
گروه بهمن
۵۵ – ۵۱
اکسون
چهارشنبه ۲۹‬ بهمن | مصاف دوم
اکسون
۴۳‬ – ۵۱
گروه بهمن
چهارشنبه ۴ اسفند | مصاف سوم
گروه بهمن
۶۵ – ۴۵
اکسون
جمعه ۶‬ اسفند | مصاف اول
شیمیدر
۹۱ – ۵۵
پالایش نفت آبادان
یکشنبه ۸‬ اسفند | مصاف دوم
پالایش نفت آبادان
۶۱ – ۷۹
شیمیدر
چهارشنبه ۱۱‬ اسفند | مصاف سوم
شیمیدر
۷۷ – ۵۱
پالایش نفت آبادان
یک چهارم نهایی
دور رفت چهارشنبه ۲۲ دی
شیمیدر
۸۰ – ۲۲
پاز تهران
گروه بهمن
۸۲ – ۵۶
سپاهان
دور رفت جمعه ۲۴ دی
اکسون
۷۲ – ۶۲
امرتات
نفت آبادان
۸۳ – ۶۶
شهرداری گرگان
دور برگشت جمعه ۲۹‬ دی
پاز تهران
۰‬ – ۲۰‬
شیمیدر
سپاهان
۴۶‬ – ۶۹
گروه بهمن
دور برگشت جمعه ۱‬ بهمن
امرتات
۳۸ – ۸۱
اکسون
شهرداری گرگان
۵۳ – ۸۸
نفت آبادان
جدول بقا و سقوط
دور رفت چهارشنبه ۲۲ دی
ای زی بسکتبال
۵۳ – ۵۷
گاز تهران
دور رفت جمعه ۲۴ دی
سپهرداد
۵۷ – ۸۰
ای زی بسکتبال
دور رفت چهارشنبه ۲۹ دی
گاز تهران
۷۳ – ۵۶‬
سپهرداد
دور برگشت جمعه ۱ بهمن
گاز تهران
۵۷ – ۵۲
ای زی بسکتبال
دور برگشت چهارشنبه ۲۷‬ بهمن
ای زی بسکتبال
۴۸‬ – ۵۱‬
سپهرداد
دور برگشت پنج شنبه ۲۸ بهمن
سپهرداد
۵۵ – ۷۰
گاز تهران
رقابت تکراری | پنج شنبه ۴ اسفند
ای زی بسکتبال
۷۱ – ۴۷
سپهرداد
فینال
پنج شنبه ۱۹ اسفند | مصاف اول
گروه بهمن
۷۰‬ – ۵۹‬
شیمیدر
شنبه ۲۱‬ اسفند | مصاف دوم
گروه بهمن
۶۳ – ۶۷
شیمیدر
دوشنبه ۲۳‬ اسفند | مصاف سوم
گروه بهمن
۴۶ – ۶۵
شیمیدر
چهارشنبه ۲۵‬ اسفند | مصاف چهارم
گروه بهمن
۵۷ – ۷۲
شیمیدر
رده بندی
پنج شنبه ۱۹ اسفند | مصاف اول
اکسون
۸۳ – ۷۱
پالایش نفت آبادان
شنبه ۲۱‬ اسفند | مصاف دوم
اکسون
۵۴ – ۶۲
پالایش نفت آبادان
دوشنبه ۲۳‬ اسفند | مصاف سوم
اکسون
۸۲ – ۶۰
پالایش نفت آبادان
لیگ برتر بسکتبال
گروه یک
رده
تیم
بازی
برد
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
۱
شیمیدر
۱۰
۱۰
۷۶۰
۳۶۴
۳۹۶+
۲۰
۲
گروه بهمن
۱۰
۸
۸۰۲
۴۹۳
۳۰۹+
۱۸
۳
شهرداری گرگان
۱۰
۶
۵۵۷
۵۸۱
۲۴-
۱۶
۴
امرتات
۱۰
۳
۵۹۲
۷۰۹
۱۱۷-
۱۳
۵
ای زی بسکتبال
۱۰
۳
۴۳۲
۷۳۵
۳۰۳-
۱۳
۶
سپهرداد
۱۰
۴۴۲
۷۲۷
۲۸۵-
۱۰
لیگ برتر بسکتبال
گروه ۲
رده
تیم
بازی
برد
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
۱
اکسون
۸
۸
۶۲۸
۳۵۷
۲۷۱+
۱۶
۲
پالایش نفت آبادان
۸
۶
۶۲۲
۴۴۳
۱۷۹+
۱۴
۳
سپاهان
۸
۴
۴۹۰
۴۷۸
۱۲+
۱۲
۴
پاز تهران
۸
۲
۴۱۷
۵۴۹
۱۳۲-
۱۰
۵
گاز تهران
۸
۳۶۱
۶۸۷
۳۲۶-
۸
لوگو شیمیدر قم
شیمیدر
تینا عیساییان
معصومه اسماعیل زاده
آیدا گل محمدی
کیمیا یزدیان طهرانی
ساناز اسکندری
آناهیس خداوردیان
فائزه شهریاری
شادی عبدالوند
مهسا تقی زاده
وانه خیچومیان
مهلا طاهری
نیناره زاکانی
شکیلان نان
شایسته متشرعی (سرمربی)
هاله کمالی (مربی)
اودت آقاجانیان (سرپرست)
لوگو گروه بهمن
گروه بهمن
دلارام وکیلی
فاطمه شهریاری
شکیبا کائید
یاسمن محمدی
شقایق درریخته
زهرا قیس
زهرا عدالت کار مقدم
ریحانه صالحی
آنا بهشتیان
گلشید امیدیان
راینا متین
ریحانه حشمتی
عسل نسترن طهرانی
فائزه باستانی
روژانو محمودی
شوماری هریس
الکساندرا بگینیسیچ
فریناز طائرپور (سرمربی)
شادی دارستانی (مربی)
مهسا شهری (مربی)
راما طالشی (سرپرست)
لوگو-پالایش-نفت-آبادان
نفت آبادان
مژگان خدادادی
ساغر آجیلی
مژده نظری
ترنم شاهین زاده
الناز مظهری
محدثه قسمی
مریم جانکی
رقیه نجفی
الناز سیاهی
ناهیده اسدی
انیس مرادی
مریم پورخلف
مدینه آلبوعلی (سرمربی)
مهسا بهادری (مربی)
ستاره صادقی (مربی)
لوگو شهرداری گرگان
شهرداری گرگان
مبینا خاکی
ماریا مرزبان
شراره ملکی
پریسا کرمی
زهرا سوخته سرایی
فائزه دهقان
ریحانه باقری
نیلوفر مفیدی
فاطمه گلابگیر
شیما خوش آیین
غزل ملکی
طناز رضایی
مریم نبی زاده
هانیه مسعودی
نیکو فتاحیان
نیکا بیک لیکلی (سرمربی)
شهرزاد کریمیان (مربی)
سپاهان-اصفهان-لوگو
سپاهان
سحر گودرزی
مائده پورحیدر
مطهره رحیمی
سلین خواجه مال
آیناز حسین خانی
کمند درستاران
معصومه یعقوبی
نرجس اعرابی
زهرا حق جو
نگین احمدپور
نینل مارگوسیان
پریسا راهنما
زهرا حاجی هاشمی
سمیه ثابت زاده
سمانه ثابت زاده
سیما مکارمی (سرمربی)
لوگو امرتات تهران
امرتات
سروناز احمدی
زهرا عباس نژاد اصل
مریم شیرازی
نگین یزدان پناهی
تیام پروینی
مریم عدالت کار مقدم
ثمین بحرینیان
هستی تجسسی
ماهک حسینی
شهرزاد عسگری
آیلین حیدری
کمند هادی
زهرا بابایی
زهرا منافی
فرزانه جمامی (سرمربی)
نگین گوهری (مربی)
هانیه علمداران (کمک مربی)
نرگس ریاحی (سرپرست)
لوگو اکسون
اکسون
عسل پورحیدری
نگین رسولی پور
فرزانه فروتن فر
نسرین فلاح
شیدا شجاعی
سارا اعتماد
سحر نجفی
سارا حسنینی
عسل محسنی
زینب غفاری
غزل محسنی
آزاده زمان پور (سرمربی)
لوگو پاز
پاز تهران
سوگند قائد علم
روناک رحمانی
یاسمین زینلی
آرینا مردانی
عاطفه نقیب السادات
کوثر امامی
عاطفه محراب بیکی
سیمین حبیبی عصر
نفیسه زارعی
مریم فرهنگ رنجبر
پیونیک آراکلیان
غزاله رضایی
پونه روغنیان
مهسا عامریان
مهسا حسینی (سرمربی)
الهه دارستانی (مربی)
فیروزه درخشان (سرپرست)
لوگو سپهرداد
سپهرداد
مریم محمدبیکی
سارا اللهیار
زهرا غلامی
آرزو آرامش
زهرا امیری
نیکا حسن زاده
مبینا مشهدی
گیتی سهرابی
فائزه ایزدی
فائزه اسلامی
آتنا حسن پور
پوران عباسی (سرمربی)
مژگان حیدری (مربی)
ملینا اللهیاری (مربی)
لوگو ای زی بسکتبال
ای زی بسکتبال
ثنا فراهانی
فرناز خدامرادی
زهرا عمرانی
بیتا براتی
سما فراهانی
ندا آقایی
مریم عبیری
فاطمه قبادی
نرگس عابدی
نیلوفر حاجی پور
زهرا مقدسی
ریحانه حسن پور
سما بیداویسی
نگین حاجی ابراهیمی
زهرا اسلام زاده (سرمربی)
افسانه شایسته (مربی)
لوگو گاز تهران
گاز تهران
المیرا اربابی نژاد
شهناز سمیعیان
مرضیه امیری نژاد
نرگس رضاعلی
سمیه غفاری
راضیه محمدی
کیژان شکری
فریبا علیدوست
غزل فرمهینی فراهانی
زهرا زمانی نژاد
زهرا پورمحمدیان
مهلا ملکیان نژاد
ماجده ناخدا اصل
لیلا بامنیری
سوگند احمدی
فرانک طیاری (سرمربی)
مهناز احمدی خطیر (مربی)
فائقه فرقانی (آمارگیر)

گزیده تصاویر

آخرین خبرهای لیگ

2018 Inc. 5000 list

List of the fastest-growing private companies in America.

Top Mobile App Dev.

Goodfirms’ Top Mobile App Development Companies New York 2018

World's Best Brands

Winner of Corporate Branding 2009-2010. Best Brands in Financial Services.

Good Design 2018

The awards for design, creativity and innovation on the Internet.

1. توسعه

توسعه افزونه های جانبی المنتور فارسی هر روزه رو به گسترش می باشد

2. طراحی

طراحی های جدیدی که در چند دهه اخیر به واسطه صفحه ساز ها به بازار عرضه شده

3. پیاده سازی

پیاده سازی ساده لندینگ های با استفاده از افزونه المنتور فارسی با کلیک

ستارگان بسکتبال زنان

با یاد و خاطره همه قهرمانان

بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران

جاودانگان

برای همیشه

آن چه شما را نمی کشد، شما را قوی تر می کند. هرگز از تلاش دست نکشید. پیروزی در رسیدن نیست. در اراده عبور از مسیر است.
حامد اسماعیلی
موسس آژانس ورزش زنان ایران

رسانه تخصصی حوزه ورزش زنان ایران

دختران قهرمان

آی دبلیو اسپورتس

پایگاه خبری دختران قهرمان به شماره ثبت ۸۳۴۰۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کند

ارتباط با ما

© 2021 آی دبلیو اسپورتس  تمامی حقوق محفوظ است