کریکت و سافت بال

06بهمن
طیف تهران قهرمان سافت بال بانوان کشور شد
بالاتر از ریف اصفهان

طیف تهران قهرمان سافت بال بانوان کشور شد

تیم سافت بال بانوان طیف تهران به مقام قهرمانی لیگ سافت بال زنان کشور رسید. این تیم در بهبهان، جام قهرمانی را بالای سر برد.

چیزی یافت نشد !