لیگ برتر فوتسال بانوان ۱۴۰۰

دور رفت یک چهارم نهایی
جمعه ۱۳ اسفند
مس رفسنجان
۲ – ۰
پالایش نفت آبادان
مهسا کمالی (۲ گل)
حفاری خوزستان
۱‬ – ۲
بوتا پارس ایرانیان
فاطمه پاپی برای حفاری | الهام عسگری و نسرین قمی برای بوتا پارس ایرانیان
فرهان ملارد
۱‬ – ۳‬
نصر فردیس
مهتاب بنایی، نسترن مقیمی و سارا شیربیگی برای نصر
پویندگان شیراز
۰ – ۸‬
پیکان تهران
سحر زمانی (۲ گل) نسیمه غلامی (۲ گل) فرشته خسروی، یاسمن پاکجو، فاطمه رحمتی، سپیده زرین راد
دور برگشت یک چهارم نهایی
جمعه ۲۰ اسفند
پالایش نفت آبادان
۳‬ – ۵
مس رفسنجان
سهیلا ملمولی (۲ گل) و فهیمه زارعی برای نفت | زهرا احمدی زاده (۲ گل) محدثه محمدی (۲ گل) سمیرا قربان پور و فاطمه حسینی برای مس
بوتا پارس ایرانیان
۳‬‬ – ۵
حفاری خوزستان
زینب محمدخانی (۲ گل) و ندا نوردی برای بوتا | سحر پاپی (۲ گل) فاطمه پاپی، زینب میررضایی و زهرا اسدی برای حفاری
نصر فردیس
۵ ‬- ۰
فرهان ملارد
سارا شیربیگی (۲ گل) نسترن مقیمی (۲ گل) و مارال ترکمان برای نصر
پیکان تهران
۶‬‬ – ۱
پویندگان شیراز
سپیده زرین راد (۳ گل) سحر زمانی (۲ گل) یاسمن پاکجو برای پیکان | ساناز باستی برای پویندگان
نیمه نهایی رفت
چهارشنبه ۲۵‬ اسفند
مس رفسنجان
۰ – ۱
پیکان
فاطمه رحمتی برای پیکان
حفاری خوزستان
۲ – ۵‬
نصر فردیس
فاطمه خورنگ و سحر پاپی برای حفاری | نسترن مقیمی (۲ گل) سارا شیربیگی، فاطمه تراهی و مارال ترکمان برای نصر
نیمه نهایی برگشت
چهارشنبه ۱۰‬ فروردین
پیکان
۱ – ۱
مس رفسنجان
زیبا افروغ برای پیکان – مهسا کمالی برای مس
نصر فردیس
۵ – ۰‬
حفاری خوزستان
مهتاب بنایی (۳ گل) سارا شیربیگی و مارال ترکمان برای نصر
فینال
جمعه ۱۹‬ فروردین
پیکان
۱ – ۱
نصر فردیس
سحر زمانی برای پیکان – نسترن مقیمی برای نصر فردیس
جمعه ۲۶ فروردین
نصر فردیس
۰ – ۱
پیکان
آرزو صدقیانی زاده (گل به خودی) برای پیکان
دور رفت گروه یک
هفته اول جمعه ۷ آبان
چیپس کامل
۱ – ۳
مس کرمان
پویندگان شیراز
۳ – ۲
هیئت رودان
نفت آبادان
۸- ۱
فرهان ملارد
هفته دوم جمعه ۱۴ آبان
مس کرمان
۲ : ۱
هیئت رودان
چیپس کامل
۱ : ۵
نفت آبادان
فرهان ملارد
۵ : ۵
بوتا پارس
هفته سوم جمعه ۲۱ آبان
نفت آبادان
۳ : ۰
مس کرمان
بوتا پارس
۵ : ۱
چیپس کامل
پویندگان شیراز
۲ : ۹
فرهان ملارد
هفته چهارم جمعه ۲۸ آبان
نفت آبادان
۲ : ۲
بوتا پارس
فرهان ملارد
۶ : ۴
هیئت رودان
چیپس کامل
۳ : ۳
پویندگان شیراز
هفته پنجم جمعه ۵ آذر
بوتا پارس
۴ : ۰
مس کرمان
پویندگان شیراز
۰ : ۵
نفت آبادان
هیئت رودان
۶ : ۱
چیپس کامل
هفته ششم جمعه ۱۲ آذر
مس کرمان
۰ : ۴
فرهان ملارد
بوتا پارس
۳ : ۰
پویندگان شیراز
نفت آبادان
۱۳ : ۳
هیئت رودان
هفته هفتم جمعه ۱۹ آذر
پویندگان شیراز
۲ : ۱
مس کرمان
فرهان ملارد
۳ : ۱
چیپس کامل
هیئت رودان
۱ : ۱۰
بوتا پارس
دور رفت گروه ۲
هفته اول جمعه ۷ آبان
پیکان
۴ : ۱
مس رفسنجان
هیئت اصفهان
۱ – ۲
پارس آرای شیراز
نصر فردیس
۱۲ – ۰
کیمیای اسفراین
هفته دوم جمعه ۱۴ آبان
مس رفسنجان
۸ : ۰
پارس آرای شیراز
پیکان
۳ : ۱
نصر فردیس
کیمیای اسفراین
۲ : ۶
حفاری خوزستان
هفته سوم جمعه ۲۱ آبان
نصر فردیس
۲ : ۲
مس رفسنجان
حفاری خوزستان
۱ : ۲
پیکان
هیئت اصفهان
۱ : ۲
کیمیای اسفراین
هفته چهارم جمعه ۲۸ آبان
نصر فردیس
۶ : ۲
حفاری خوزستان
کیمیای اسفراین
۴ : ۲
پارس آرای شیراز
پیکان
۴ : ۲
هیئت اصفهان
هفته پنجم جمعه ۵ آذر
حفاری خوزستان
۲ : ۱
مس رفسنجان
هیئت اصفهان
۱ : ۹
نصر فردیس
پارس آرای شیراز
۰ : ۶
پیکان
هفته ششم جمعه ۱۲ آذر
مس رفسنجان
۸ : ۲
کیمیای اسفراین
حفاری خوزستان
۱۰ : ۱
هیئت اصفهان
نصر فردیس
۹ : ۰
پارس آرای شیراز
هفته هفتم جمعه ۱۹ آذر
هیئت اصفهان
۰ : ۳
مس رفسنجان
کیمیای اسفراین
۰ : ۸
پیکان
پارس آرای شیراز
۱ : ۳
حفاری خوزستان
دور برگشت گروه یک
هفته هشتم جمعه ۳ دی
مس کرمان
۱ – ۱
چیپس کامل
هیئت رودان
۴ – ۸
پویندگان شیراز
فرهان ملارد
۱ – ۳
نفت آبادان
هفته نهم جمعه ۱۰ دی
هیئت رودان
۳ – ۱
مس کرمان
نفت آبادان
۳ – ۲
چیپس کامل
بوتا پارس
۲ – ۲
فرهان ملارد
هفته دهم ۱۷‬ دی
مس کرمان
۰ – ۴
نفت آبادان
چیپس کامل
۱ – ۳
بوتا پارس
فرهان ملارد
۵ – ۱
پویندگان شیراز
هفته یازدهم
بوتا پارس
۱ – ۵
نفت آبادان
هیئت رودان
۱ – ۳‬
فرهان ملارد
پویندگان شیراز
۳ – ۰
چیپس کامل
هفته دوازدهم
مس کرمان
۰ – ۲
بوتا پارس
نفت آبادان
۷‬ – ۱‬
پویندگان شیراز
چیپس کامل
۲‬ – ۸
هیئت رودان
هفته سیزدهم جمعه ۸ بهمن
فرهان ملارد
۱‬‬ – ۱‬
مس کرمان
پویندگان شیراز
۱‬‬ – ۱۰
بوتا پارس
هیئت رودان
۰‬‬ – ۱‬
نفت آبادان
هفته چهاردهم جمعه ۱۵ بهمن
مس کرمان
۱‬‬ – ۰
پویندگان شیراز
چیپس کامل
۶‬‬ – ۷
فرهان ملارد
بوتا پارس
۱۰ – ۲
هیئت رودان
دور برگشت گروه ۲
هفته هشتم جمعه ۳ دی
مس رفسنجان
۰ – ۴
پیکان
پارس آرای شیراز
۵ – ۵
هیئت اصفهان
کیمیای اسفراین
۱ – ۱۲
نصر فردیس
هفته نهم جمعه ۱۰ دی
پارس آرای شیراز
۱ – ۶
مس رفسنجان
نصر فردیس
۴ – ۱
پیکان
حفاری خوزستان
۴ – ۱
کیمیای اسفراین
هفته دهم جمعه ۱۷ دی
مس رفسنجان
۱ – ۳
نصر فردیس
پیکان
۲ – ۰
حفاری خوزستان
کیمیای اسفراین
۳ – ۵
هیئت اصفهان
هفته یازدهم
حفاری خوزستان
۳ – ۰
نصر فردیس
پارس آرای شیراز
۴ – ۴
کیمیای اسفراین
هیئت اصفهان
۲ – ۳
پیکان
هفته دوازدهم
مس رفسنجان
۳ – ۰
حفاری خوزستان
نصر فردیس
۹ – ۰‬
هیئت اصفهان
پیکان
۷‬ – ۱‬
پارس آرای شیراز
هفته سیزدهم
کیمیای اسفراین
۳ – ۰
مس رفسنجان
هیئت اصفهان
۲ – ۵
حفاری خوزستان
پارس آرای شیراز
۵ – ۱۴‬
نصر فردیس
هفته چهاردهم جمعه ۱۵ بهمن
مس رفسنجان
۳ – ۰
هیئت اصفهان
پیکان
۷ – ۲
کیمیای اسفراین
حفاری خوزستان
۶‬ – ۳
پارس آرای شیراز
لیگ برتر فوتسال زنان
گروه یک
رده
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
تفاضل
امتیاز
۱
پالایش نفت آبادان
۱۲
۱۱
۱
۴۷‬+
۳۴
۲
بوتا پارس ایرانیان
۱۲‬
۸
۳
۱
۴۰+
۲۷‬‬
۳
فرهان ملارد
۱۲‬
۷
۳
۲
۱۳‬+
۲۴
۴
پویندگان شیراز
۱۲
۴
۱
۷
۱۶‬-
۱۳
۵
مس کرمان
۱۲
۳
۲
۷
۱۶-
۱۱
۶
هیئت رودان
۱۲‬
۳‬
۱
۸‬
۲۴‬‬‬-
۱۰‬
۷
چیپس کامل مشهد
۱۲
۲
۱۰‬
۳۰-
۲
لیگ برتر فوتسال زنان
گروه ۲
رده
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
تفاضل
امتیاز
۱
پیکان تهران
۱۲
۱۱
۱
۳۷‬‬+
۳۳
۲
نصر فردیس
۱۲‬
۹
۱
۲
۶۲‬+
۲۸
۳
حفاری خوزستان
۱۲‬
۸
۴
۱۸‬‬+
۲۴‬
۴
مس رفسنجان
۱۲‬
۶
۱
۵
۱۵+
۱۹‬
۵
کیمیای اسفراین
۱۲
۳
۱
۸
۴۵‬‬-
۱۰
۶
پارس آرای شیراز
۱۲‬
۱
۲‬
۹
۴۹‬-
۵‬
۷
هیئت اصفهان
۱۲‬
۱
۱
۱۰
۳۸‬-
۴
پیکان
اعظم آخوندی
مهدیه محمودی نیا
فائزه کمالی
زیبا افروغ
یاسمن پاکجو
سحر زمانی
سمانه کاشف
عصمت داوودی کیا
فاطمه اعتدادی
فرشته خسروی
فاطمه رحمتی
رقیه صومعه
مینا بیکی
نازنین زهرا منصورالوارس
سپیده زرین راد
مهسا علی مددی
دیانا نوروزی
نسیمه غلامی
نیلوفر اردلانی (سرمربی)
آمنه محمودی (مربی)
حمیده حمیدی (مربی)
شیرین احمدی (مدیر تیم)
K-Logo
کیمیای اسفراین
راحله ابراهیمی
ملیکا پورابراهیم
مبینا پورابراهیم
نرگس رضاعلی
سمیه غفاری
اعظم طالبی
عاطفه برقی
ملیحه فنایی
فاطمه سلطانی
محبوبه سالاری
اسما رحمانی
فاطمه قادری
غزل خدا دوست
فاطمه سهرابی
مهدیه محمدزاده
زهره طاهری
فاطمه علیزاده
افسانه نصرالله زاده
مبینا خسروی
زینب حسین زاده
زهرا خانی (سرمربی)
زهرا حاتمی (مربی)
فاطمه باقری (مدیر تیم)
پریسا شمس آبادی (تدارکات)
لوگو-پالایش-نفت-آبادان
نفت آبادان
سهیلا ملمولی
فهیمه زارعی
مریم نوری
معصومه محمدگنجی
مهشاد امیری
راحله رفیعی زاده
زهرا کوراوند
زینب آلبوعلی
زهرا كیانی منش
كافیه هزاریان
پریوش خلیلی
سحر ملمولی
سمیرا سلیمانی
فائزه سبزعلی
حدیث رحیمی
نرگس علوانی (سرمربی)
عزیزه کریمی پور (مربی)
سمانه رحمانی (مدیر تیم)
پریسا امامی زاده (مدیر فنی)
سارا مهربان پور (آنالیزور)
ریحانه بهورسی (تدارکات)
لوگو-مس-رفسنجان
مس کرمان
فاطمه خدایی
بهاره عرب
نازنین اثنی عشری
زینب انجم شعاع
نجمه کریمی نسب
نرجس کریمی نسب
آذین نخعی
مهسا محمدی
فائزه ریحانی مقدم
هانیه علیدادی
صدف امجد
یاسمین مروت نژاد
عالیه مرشد
حکیمه ظهیر مهدی پور
راضیه نظری رباطی
فاطمه حسینی نسب
سعیده ایرانمنش (سرمربی)
آنیتا جواندل (مدیر تیم)
فاطمه افشاری پور (تدارکات)
B logo
بوتا پارس
مطهره توکلی
المیرا بارانی
ریحانه ابراهیمی
سودا زمانی
فاطمه ارژنگی
سوسن رضاپور
الهام عسگری
مهسا نظری
نسرین قمی
ندا نوردی
فهیمه کوثری
مبینا نعمانی
زینب مهدی خانی
پرستو صفری
حدیث جعفری
مارال محمدی
مهرنوش رحمانی
فاطمه لطفی
مریم فرید (سرمربی)
حمیرا جهان تیغ (مربی)
سمانه ندیمی (مربی)
فاطمه بوستانی (مدیر تیم)
لوگو-مس-رفسنجان
مس رفسنجان
لیلا خدابنده لو
زینب کرمی
عارفه یوسفی
زهرا پیله ور قلی زاده
محدثه محمدی
هما آقایی
الناز آرمات
مهسا کمالی
سمیرا قربان پور
زهرا احمدی زاده
مرضیه توفیقی نسب
فاطمه حسینی
عاطفه حسن خانی
زکیه احمدی دهنو
مهنا برزن
مانیا حسنی
یاسمن سلیمی
عاطفه رضایی (سرمربی)
ندا فتح اللهی (مدیر تیم)
الهه صباغ زاده (ماساژور)
اعظم تقی نژاد (تدارکات)
لوگو-چیپس-کامل-مشهد
چیپس کامل
الهه توزنده جانی
فاطمه غلامی
ریحانه مقیمی
ساجده قربانی
فاطمه عامل
الناز احسانی فر
فاطمه جعفری
شادی بهرامی
زهرا محمدزاده
ویدا نریمانی
سمانه فرجی
مریم ساعدی
مریم مدادی
مائده یوسفی
زهرا غلامی (سرمربی)
مهناز مرادی (مربی)
خدیجه رنجوری (مربی)
زکیه حسین زاده (مدیر تیم)
لوگو-فرهان-ملارد
فرهان ملارد
فرشته بابایی
لیلا زوار
مریم حکمتی
سهیلا رودسری
نسیم نوازنده
فاطمه بیگدلی
مریم سید
نگین نقدی
زهرا مسعودی عراقی
خدیجه عباسی
لیلا اسلامی
حدیث احمدی نیا
زیلان مرادی
هما کشاورزی پور
مبینا ملا آقایی
لیلا بابایی
زهرا لطف آبادی
شیرین اسماعیلی
الهام خزایی
الهام قدس نیا (سرمربی)
فاطمه عبدالملکی (مربی)
زهرا سرچاهی (مدیر تیم)
f-logo
نصر فردیس
فرزانه توسلی
نارمیلا فتحی
نسترن مقیمی
مارال ترکمان
نسا احدی
مهتاب بنایی
فاطمه تراهی
الهام عنافجه
ستایش حسینی
صابره رحمانی
فاطمه خلجی
سمانه لطفی
فاطمه رضایی
مبینا پروینی
مینا گودرزی
سارا شیربیگی
معصومه رضازاده (سرمربی)
شیما کریمی (مربی دروازه بانان)
حدیث سرلک (مدیر تیم)
زینب تیموری (تدارکات)
ملی-حفاری-خوزستان-لوگو
حفاری خوزستان
سارا افرازی
طاهره مهدی پور
سحر پاپی
فاطمه پاپی
مریم چرخاوی
زهرا اسدی
زینب میر رضایی
زهرا خلیلی
ریحانه فتحه
فاطمه خورنگ
یلدا تاجیکی نژاد
مهسا ایرانمنش
الهه خمیسی
مهناز علیزاده
فروزان سلیمانی (سرمربی)
زیور بابایی (مربی)
منیژه زیبا (مدیر تیم)
هیئت-فوتبال-استان-هرمزگان
هیئت رودان
فاطمه ارزیاب
ملیحه نورالدینی
آدینه حسن زاده
زهرا غلامی
سمانه رحیمی
فریده رهی
مهسا عرب
نگین مسجدی
ام البنین وفایی
الهه شهلایی
مژگان مهدی زاده
وجیهه صادقی
نرگس مرادی
منصوره جعفرپور (سرمربی)
اورینب سالاری (مربی)
معصومه جعفرپور (مدیر تیم)
P logo
پویندگان شیراز
مرجان یوسفی
بهاره رستم پور
فائزه خاکی
نیلوفر کونانی
زینب اولاد
مریم زارع
زهرا درویشانی
زهرا خورنگ
زهرا بهروز
زهرا کاوتی
ساناز باستی
سهیلا حبیب پور
نجمه برزگر (سرمربی)
نرگس محمدی (مدیر تیم)
heyat-football-isfahan
هیئت اصفهان
فرزانه اسماعیلی
نازنین استکی
مریم قائد امینی
مبینا بیاضی
راضیه منصوری
مهشید محجوب
عسل قائد علم
شیما کیانی
بهار آبرویی
میترا مسعودی
راضیه جزایری (سرمربی)
زهره باقری (مدیر تیم)
ساناز شریفی (کمک سرپرست)
پارس-آرا-لوگو
پارس آرای شیراز
فاطمه کریمی
هلیا صادقی
مریم واعظ
زهرا صمیمی
مریم نمازی
غزال محمدی
الهام پاکدل
فاطمه اسپرجانی
زهرا بیتی
زهرا شریفی
سارا سهامی وند
زهرا روشن زاده
ستاره زارع (سرمربی)
مرضیه بختیار (مدیر تیم)

گزیده تصاویر

آخرین خبرهای لیگ

2018 Inc. 5000 list

List of the fastest-growing private companies in America.

Top Mobile App Dev.

Goodfirms’ Top Mobile App Development Companies New York 2018

World's Best Brands

Winner of Corporate Branding 2009-2010. Best Brands in Financial Services.

Good Design 2018

The awards for design, creativity and innovation on the Internet.

1. توسعه

توسعه افزونه های جانبی المنتور فارسی هر روزه رو به گسترش می باشد

2. طراحی

طراحی های جدیدی که در چند دهه اخیر به واسطه صفحه ساز ها به بازار عرضه شده

3. پیاده سازی

پیاده سازی ساده لندینگ های با استفاده از افزونه المنتور فارسی با کلیک

ستارگان فوتسال زنان

با یاد و خاطره همه قهرمانان

برای همیشه

آن چه شما را نمی کشد، شما را قوی تر می کند. هرگز از تلاش دست نکشید. پیروزی در رسیدن نیست. در اراده عبور از مسیر است.
حامد اسماعیلی
موسس آژانس ورزش زنان ایران

رسانه تخصصی حوزه ورزش زنان ایران

دختران قهرمان

آی دبلیو اسپورتس

پایگاه خبری دختران قهرمان به شماره ثبت ۸۳۴۰۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کند

ارتباط با ما

© 2021 آی دبلیو اسپورتس  تمامی حقوق محفوظ است