لیگ برتر والیبال بانوان ۱۴۰۰

دور رفت
هفته اول ۱۳ آبان
جوانان زرتشتی یزد
۰ : ۳
سایپا
ذوب‌آهن اصفهان
۳ : ۰
مهرسان
پیکان
۱ : ۳
باریج اسانس
ستارگان فارس
۳ : ۰
ریف اصفهان
مس رفسنجان
۳ : ۰
شهرداری ورامین
هفته دوم ۱۷ آبان
سایپا
۳ : ۰
مهرسان
باریج اسانس
۳ : ۰
جوانان زرتشتی یزد
ریف اصفهان
۰ : ۳
ذوب‌آهن اصفهان
شهرداری ورامین
۰ : ۳
پیکان
مس رفسنجان
۲ : ۳
ستارگان فارس
هفته سوم ۲۰ آبان
سایپا
۳ : ۲
باریج اسانس
ریف اصفهان
۲ : ۳
مهرسان
جوانان زرتشتی یزد
۳ : ۰
شهرداری ورامین
ذوب‌آهن اصفهان
۳ : ۰
مس رفسنجان
ستارگان فارس
۰ : ۳
پیکان
هفته چهارم ۲۷ آبان
ریف اصفهان
۰ : ۳
سایپا
شهرداری ورامین
۰ : ۳
باریج اسانس
مس رفسنجان
۱ : ۳
مهرسان
ستارگان فارس
۳ : ۱
جوانان زرتشتی یزد
پیکان
۱ : ۳
ذوب آهن اصفهان
هفته پنجم ۱ آذر
سایپا
۳ : ۰
شهرداری ورامین
ریف اصفهان
۰ : ۳
مس رفسنجان
باریج اسانس
۳ : ۰
ستارگان فارس
مهرسان
۰ : ۳
پیکان
جوانان زرتشتی یزد
۰ : ۳
ذوب آهن اصفهان
هفته ششم ۴ آذر
ذوب آهن اصفهان
۳ : ۲
باریج اسانس کاشان
مس رفسنجان
۰ : ۳
سایپا
ستارگان فارس
۳ : ۰
شهرداری ورامین
پیکان
۳ : ۰
ریف اصفهان
مهرسان
۳ : ۰
جوانان زرتشتی یزد
هفته هفتم ۱۱ آذر
سایپا
۳ : ۰
ستارگان فارس
مس رفسنجان
۰ : ۳
پیکان
شهرداری ورامین
۰ : ۳
ذوب آهن اصفهان
ریف اصفهان
۳ : ۲
جوانان زرتشتی یزد
باریج اسانس کاشان
۳ : ۰
مهرسان
هفته هشتم ۱۵ آذر
پیکان
۰ : ۳
سایپا
ذوب‌آهن اصفهان
۳ : ۰
ستارگان فارس
ریف اصفهان
۰ : ۳
باریج اسانس کاشان
جوانان زرتشتی یزد
۱ : ۳
مس رفسنجان
مهرسان
۳ : ۰
شهرداری ورامین
هفته نهم ۱۸ آذر
سایپا
۱ : ۳
ذوب آهن اصفهان
ستارگان فارس
۱ : ۳
مهرسان
شهرداری ورامین
۰ : ۳
ریف اصفهان
باریج اسانس کاشان
۳ : ۱
مس رفسنجان
جوانان زرتشتی یزد
۰ : ۳
پیکان
دور برگشت
هفته دهم ۲۹ آذر
سایپا
۳ : ۰
جوانان زرتشتی یزد
مهرسان
۰ : ۳
ذوب‌آهن اصفهان
ریف اصفهان
۳ : ۲
ستارگان فارس
شهرداری ورامین
۰ : ۳
مس رفسنجان
هفته دهم ۳۰ آذر
باریج اسانس
۳ : ۰
پیکان
هفته یازدهم ۲ دی
مهرسان
۰ : ۳
سایپا
جوانان زرتشتی یزد
۰ : ۳
باریج اسانس
ذوب‌آهن اصفهان
۳ : ۰
ریف اصفهان
پیکان
۳ : ۰
شهرداری ورامین
ستارگان فارس
۰ : ۳
مس رفسنجان
هفته دوازدهم ۹ دی
باریج اسانس
۱ : ۳
سایپا
ریف اصفهان
۳ : ۱
مهرسان
مس رفسنجان
۰ : ۳
ذوب آهن اصفهان
پیکان
۳ : ۰
ستارگان فارس
هفته دوازدهم ۱۰ دی
شهرداری ورامین
۰ : ۳
جوانان زرتشتی یزد
هفته سیزدهم ۱۳ دی
سایپا
۳ : ۰
ریف اصفهان
باریج اسانس
۳ : ۰
شهرداری ورامین
مهرسان
۰ : ۳
مس رفسنجان
ذوب آهن اصفهان
۳ : ۰
پیکان
هفته سیزدهم ۱۴ دی
جوانان زرتشتی یزد
۰ : ۳
ستارگان فارس
هفته چهاردهم ۲۰ دی
شهرداری ورامین
۰ : ۳
سایپا
مس رفسنجان
۳ : ۰
ریف اصفهان
ستارگان فارس
۰ : ۳
باریج اسانس
پیکان
۳ : ۰
مهرسان
ذوب آهن اصفهان
۳ : ۰
جوانان زرتشتی یزد
هفته پانزدهم ۲۳ دی
باریج اسانس کاشان
۳ : ۰
ذوب آهن اصفهان
سایپا
۳ : ۱
مس رفسنجان
شهرداری ورامین
۰ : ۳
ستارگان فارس
جوانان زرتشتی یزد
۱ : ۳
مهرسان
هفته پانزدهم ۲۴ دی
ریف اصفهان
۰ : ۳
پیکان
هفته شانزدهم ۳۰ دی
ستارگان فارس
۰ : ۳
سایپا
پیکان
۳ : ۱
مس رفسنجان
ذوب آهن اصفهان
۳ : ۰
شهرداری ورامین
جوانان زرتشتی یزد
۳ : ۲
ریف اصفهان
مهرسان
۰ : ۳
باریج اسانس کاشان
هفته هفدهم ۳‬ بهمن
ستارگان فارس
۰ : ۳
ذوب‌آهن اصفهان
هفته هفدهم ۴ بهمن
سایپا
۳ : ۰
پیکان
باریج اسانس کاشان
۳ : ۰
ریف اصفهان
مس رفسنجان
۳ : ۰
جوانان زرتشتی یزد
شهرداری ورامین
۱ : ۳
مهرسان
هفته هجدهم ۷ بهمن
ذوب آهن اصفهان
۰ : ۳
سایپا
مهرسان
۳ : ۰
ستارگان فارس
ریف اصفهان
۳ : ۱
شهرداری ورامین
مس رفسنجان
۰ : ۳
باریج اسانس کاشان
پیکان
۳ : ۰
جوانان زرتشتی یزد
لیگ برتر والیبال زنان
سال ۱۴۰۰
رده
تیم
بازی
برد
نسبت ست
امتیاز
۱
سایپا
۱۸‬
۱۷
۷.۴۲
۵۰
۲
ذوب آهن اصفهان
۱۸‬
۱۶
۴.۸۰
۴۷
۳
باریج اسانس
۱۸‬
۱۵
۴.۵۴
۴۷
۴
پیکان
۱۸‬
۱۲
۱.۸۰
۳۶‬‬
۵
مس رفسنجان
۱۸‬
۸
۰.۹۶
۲۵‬
۶
مهرسان
۱۸‬
۸
۰.۶۹
۲۳‬
۷
ستارگان فارس
۱۸‬
۶
۰.۵۳‬
۱۸
۸
ریف اصفهان
۱۸‬
۵‬
۰.۴۲
۱۵‬
۹
جوانان زرتشتی یزد
۱۸‬
۲
۰.۳۱‬
۹
۱۰
شهرداری ورامین
۱۸‬
۰.۰۵‬
نیمه نهایی
شنبه ۲۳ بهمن | تهران
سایپا
۳ : ۰
پیکان
گزارش VIS
باریج اسانس
۰ : ۳
ذوب آهن اصفهان
گزارش VIS
دوشنبه ۲۵ بهمن | تهران
ذوب آهن اصفهان
۱ : ۳
باریج اسانس
گزارش VIS
پیکان
۰ : ۳
سایپا
گزارش VIS
سه شنبه ۲۶‬ بهمن | تهران
ذوب آهن اصفهان
۰ : ۳
باریج اسانس
گزارش VIS
دیدار رده بندی
پنج شنبه ۲۸ بهمن | تهران
ذوب آهن
۳ : ۱
پیکان
دیدار نهایی
پنج شنبه ۲۸ بهمن | تهران
سایپای تهران
۱ : ۳
باریج اسانس کاشان

فهرست بازیکنان و کادر فنی تیم ها

بخش قرمز مربوط به جدا شدگان نیم فصل و بخش سبز ، اعضای جدید تیم ها در نیم فصل هستند

باریج اسانس کاشان
آیتک سلامت
سمانه سیاوشی
اسرا افتخاری
سارا نظری
فاطمه بیگدلی
مونا آشفته
زویا خالقی
زهرا کریمی
هاله متقیان
مهسا کدخدا
زهرا صالحی
الهام فلاح
فرناز ساعی
مریم حبیبی
آیلار سعیدی
مهدیه رحیمی زارع
فاطمه شعبان خمسه (سرمربی)
نیلوفر حجتی (مربی)
فهیمه محلوجی (بدنساز)
ستنا آصفی (آنالیزور)
عالیه مهیاری (مدیر تیم)
مهرسان
ریحانه رجبی
فاطمه منظوری
سپیده اسماعیلی
فاطمه مختاریان
مهشاد باغچی
زینب خدابخشی
زهرا فیض الله پور
مریم عظیم پور
ریحانه برزگری
نازنین علی زاده
یگانه اکبری
نگار حسین نژاد
ویدا باباخانی
هلیا پیری
کیمیا کیانی
عرفانه ملکی
دیانا رشیدی
اعظم عیدی (سرمربی)
منصوره یزدچی (مربی)
آرزو زندی (بدنساز)
زهرا ارکیان (آنالیزور)
مریم جلیلی (مدیر تیم)
پیکان تهران
رویا فرخی
فاطمه امینی
سوده رضایی
هدیه طالعی فرخنده
بیتا اعلایی
آیدا منصوربخت
ملیکا آقامجیدی
زهرا بخشی
زهرا زهدی
فاطمه حسنی
سحر شعبانی
حنا سعیدایی
رکسانا جدی
زهرا مغانی
صدیقه ذوالفقاری
شکیلا صدری
نورا خوشرنگ
زهرا رضایی
فاطمه فلاح آزادخواه
معصومه اسماعیلی
معصومه رحیمی
نیلوفر رشیدی (سرمربی)
افسانه فرهادی (مربی)
زهرا شمسایی مطلق (مربی)
نازنین فتح الله پور (مربی)
زهرا کلهر (بدنساز)
ساجده سروش (فیزیوتراپ)
راضیه دوستی (آنالیزور)
زهره مزینانی (تدارکات)
معصومه رحیمی (مدیر تیم)
جوانان زرتشتی یزد
عطیه حاجی زاده
نگار سلحشوری
مائده منتظری
دریا سمیعی
حمیده کریمی
فروزان شاطر آقایی
فاطمه امیری
محدثه محمدبیگی
عارفه حاجی زاده
محیا دهقان
صاحبه سادات بنی فاطمی
فاطمه قربانی
زهرا صالحی
آیدا جمشیدی
زهرا اشرلو
ارغوان حسینی
نگین حیدری
فاضله کهدویی
زهرا جباری
فاطمه سادات حسینی
فاطمه السادات حسینی حسین آباد
فاطمه قزوینی
حدیث بابایی
آزاده آذربان
عالیه فتوحی پور (سرمربی)
سمیه امامی (مربی)
پگاه شهریاری (فیزیوتراپ)
یسنا دمهری (آنالیزور)
فرشته فلفلی (روابط عمومی)
آناهیتا نمیرانیان (مدیر تیم)
ذوب آهن اصفهان
فرانک بابلیان
اسما سعیدی
آیلین مهراد
فرزانه مرادیان
محدثه مشتاقی
تهمینه درگذنی
زهرا شیری
بهار بهرامی نیا
ندا چملانیان
مهسا پهلوانی
مینا بختیار
فاطمه عنایت
هلیا پرهامی
نیلوفر یمینی سلطان
فاطمه خلیلی چرمهینی
فرزانه زارعی
مائده اسکندری
الهه پورصالح
زهرا قنواتی
فریبا صادقی (سرمربی)
صفورا گل افشان (مربی)
ملوک شریف زاده (مربی)
الهام دهقان (بدنساز)
مرضیه نوروزی (آنالیزور)
مرضیه فتحی (تدارکات)
محبوبه لطفی (مدیر تیم)
ریف اصفهان
نگین حیدری هفشجانی
زینب هاشمی
نگار سلحشوری
آیدا توکلی
الهه سادات موسوی
ساینا شجاعی
پریسا رحمتی
فاطمه عباسی حسن آبادی
هستی نصر اصفهانی
یکتا ذبیحی
اسما موذنی
مائده جباری
سارا کریمی
نگین سوختانلو
مائده عبادی
بهار طغیانی
نگین رضاییان
سوگند سلیم کیابانی
پریسا اعلایی
سارینا باقری
مژگان کریمی
سعیده جعفری (سرمربی)
راحله آرا (سرمربی)
مهناز سیاه ریزی (مربی)
نسرین فتحی (بدنساز)
فاطمه نواب فرد (مدیر تیم)
سایپا
مهدیه خواجه کلایی
حانیه محتشمی پور
ریحانه داورپناه
نجمه عابدیان
نیلا شاهمرادی
شبنم علی خانی
سحر جباری
مهسا صابری
زهرا باقری
ستایش جبلی
غزاله نجاتی
هدیه نعمتی نیک
نگار کیانی
پوران زارع
ستایش هادی
غزاله نوروزی
مژگان غلامی
زینب گیوه
مریم هاشمی (سرمربی)
شهرزاد ریاضی (مربی)
مریم مطلبی (بدنساز)
مژگان عسکری (تدارکات)
ندا اسدی (ماساژور)
لیلا داوودآبادی (مدیر تیم)
ستارگان فارس
فاطمه عباس نیا
آناهیتا کرمی شیرازی
نازنین اسماعیلی
ساحله معصومی
زهرا زارع شهرآبادی
مریم رحیم خانی
مریم سلطانی
سارا اسکندری
زینب گیوه
ساناز حاجی زاده
آتوسا ملک نژاد
نگار ناظمی
نگار باباخانی
آرمیتا ملک نژاد
آرزو گودرزی
آرزو فلاح
صدیقه ذوالفقاری
الناز نجمی نژاد
کیمیا نصراللهی
الهه غلام پور
فاطمه صفری
مبینا نفری نژاد
مریم پرهیزگاری (سرمربی)
زیبا خلج هدایتی (مربی)
لیلا اسفندریاری (آنالیزور)
مریم مرادی مهرآبادی (مدیر تیم)
شهرداری ورامین
زهرا مرادی
فتانه پرواز
مهگل تخت چین
شکیبا بنی طاها
سارا خجسته یزدیان
ستاره ازوجی
پارمیدا کناررودی
سارا حسن پور
مریم صالحی
شروین سیفی
غزاله هاشمی
عسل کمالی
سپینود دست برجن
عسل نادی
کوثر علیمرادی
فاطمه توده زعیم
نسترن زارع
مرضیه یزدانی
مهتا سلیمی
فاطمه سعدی
مائده مرجانی
نگار سلمانی ورق
فرزانه گل وردی
مژگان عامری
نسرین خزانی (سرمربی)
مهسا آراسته (مربی)
لیلا غلامحسین زاده (مربی)
شهلا رستمی منش (مربی)
حدیثه رفیعی (مدیر تیم)
مس رفسنجان
اسرا ورمزیار
نرگس نژاد شاه بداغی
سمیه شیرازی
مهسا قادری
زینب مدنی
مریم کامیابی
فاطمه ایدلخانی
مریم هاشمی
ریحانه کریمی
کوثر زمانی
صدف صالحی
ریحانه فاضلی
سوفیا محجوب
الهه حلاج
سارا بطا
رضیه اکرمی
مونا رمضانی
آسیه حسنی
مهرانگیز اخگر
فاطمه صولتی
سوده رضایی
آسیه پام (سرمربی)
مریم گودرزی (مربی)
مریم میرزایی (مدیر فنی)
مریم کوچی (ماشاژور)
لیلا فرامرزپور (تدارکات)
معصومه امیرپناهی (مدیر تیم)

آخرین خبرهای لیگ

2018 Inc. 5000 list

List of the fastest-growing private companies in America.

Top Mobile App Dev.

Goodfirms’ Top Mobile App Development Companies New York 2018

World's Best Brands

Winner of Corporate Branding 2009-2010. Best Brands in Financial Services.

Good Design 2018

The awards for design, creativity and innovation on the Internet.

1. توسعه

توسعه افزونه های جانبی المنتور فارسی هر روزه رو به گسترش می باشد

2. طراحی

طراحی های جدیدی که در چند دهه اخیر به واسطه صفحه ساز ها به بازار عرضه شده

3. پیاده سازی

پیاده سازی ساده لندینگ های با استفاده از افزونه المنتور فارسی با کلیک

ستارگان تاریخ والیبال زنان

با یاد و خاطره همه قهرمانان

بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران

جاودانگان

برای همیشه

آن چه شما را نمی کشد، شما را قوی تر می کند. هرگز از تلاش دست نکشید. پیروزی در رسیدن نیست. در اراده عبور از مسیر است.
حامد اسماعیلی
موسس آژانس ورزش زنان ایران

رسانه تخصصی حوزه ورزش زنان ایران

دختران قهرمان

آی دبلیو اسپورتس

پایگاه خبری دختران قهرمان به شماره ثبت ۸۳۴۰۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کند

ارتباط با ما

© 2021 آی دبلیو اسپورتس  تمامی حقوق محفوظ است